2022 წელი
12.01.2022
  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
2.

ამხანაგობა "ბაგები 502 და ბაგები 504"

თაკო ნოზაძე 26.09.2021 11.01.2022 1
1. ქვიარ ასოციაცია - თემიდა ეკა ჩხეიძე 24.06.2021 11.01.2022 1,7