განსახილველი საქმეები
17.05.2017
კატეგორია - განსახილველი საქმეები

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

სადავო პრინციპი
 

ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF) - საქართვველო 

KutaisiToday.ge 4.08.2022
7
 

ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF) - საქართვველო 

KutaisiToday.ge 4.08.2022 7
 
ცენტრალური საარჩევნო კომისია

TV ფორმულა
1.08.2022 1