განსახილველი საქმეები
17.05.2017
კატეგორია - განსახილველი საქმეები

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

სადავო პრინციპი
 

ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF) - საქართველო

მარიკა ბაკურაძე

20.11.2022 7
 

სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

TV პირველი

4.11.2022
1,3,8
 

სოფიო კვინიკაძე

ეკო ფანგანი

4.11.2022 7,10
 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

TV იმედი 17.10.2022 1,11
 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

TV იმედი 17.10.2022
1,11