განსახილველი საქმეები
17.05.2017
კატეგორია - განსახილველი საქმეები

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

სადავო პრინციპი
 

ხათუნა კირკიტაძე

ქრისტინა ქარჩხაძე (topnews.com.ge) 20.07.2019 1,3,5,10,11
 

თამარ კაპანაძე

ირაკლი ჩიხლაძე 29.07.2019 7
 

მიხეილ მეფარიშვილი 

mcm.ge   1,3,7,10,11
 

ლელა ლობჟანიძე

საბა წიწიკაშვილი (qartli.ge) 24.06.2019 1, 3, 5
 

ანა არგანაშვილი

სოფო შაიშმელაშვილი (აჭარა) 12.05.2019 7,8
 

ხათუნა მაცაბერიძე

მახო მიქელაძე (qartli.ge) 1.05.2019 1,3,5,7,11