განსახილველი საქმეები
17.05.2017
კატეგორია - განსახილველი საქმეები

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

სადავო პრინციპი
  ნელი უკლება თამთა დოლენჯაშვილი 15.01.2020 1,3,4
  ნანა ვარდიაშვილი მთავარი არხი 16.12.2019 1,10
  ევექსის ჰოსპიტლები სოფო ქსოვრელი 9.12.2019 1,11
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ნინო რამიშვილი 9.12.2019 1,5
  ანონიმური განმცხადებელი რუსთავი 2 4.12.2019 7,10