შემოწირულება
25.11.2017
თუ გსურთ დაეხმაროთ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, დამოუკიდებელ თვითრეგულირების ორგანოს, შეგიძლიათ გადარიცხოთ თანხა მითითებულ ანგარიშის ნომერზე. 

ანგარიშის ნომერი (IBAN): GE26BG0000000533555826 

ბანკი: საქართველოს ბანკი 

SWIFT: BAGAGE22 

მიმღები: ააიპ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204577494

დანიშნულება: შემოწირულება