სიახლეები

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სამდივნომ ტელეკომპანია „ფორმულას” ჟურნალისტების წინააღმდეგ განცხადება დასაშვებად ცნო, განმცხადებელია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია.

სადავო მასალა 2023 წლის 27 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. 

განმცხადებლის პოზიციით, ჟურნალისტმა ინფორმაცია არასწორად გააშუქა, მიმართვის შემდეგ კი არ შეასწორა. 

განმცხადებელი დავობს ქარტიის პირველი (ინფორმაციის სიზუსტე) და მეხუთე (შესწორება) პრინციპის დარღვევაზე. 

ქარტიის საბჭო განცხადებას ღია სხდომაზე განიხილავს და გადაწყვეტს დაირღვა თუ არა ქარტიის პრინციპები.

10.11.2023

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სამდივნომ „TV პირველის” ჟურნალისტების წინააღმდეგ განცხადება დასაშვებად ცნო, განმცხადებელია ირმა ჯანჯღავა (წარმომადგენელი ბესარიონ ბოჭორიშვილი). 

სადავო მასალა 2023 წლის 28 ოქტომბერს გავიდა ეთერში. 

განმცხადებლის პოზიციით, ჟურნალისტები მაყურებელს განზრახულად აწვდიან არასწორ ინფორმაციას. 

განმცხადებელი დავობს ქარტიის პირველი (ინფორმაციის სიზუსტე) და მეთერთმეტე (ფაქტისგანზრახ დამახინჯება) პრინციპის დარღვევაზე. 

ქარტიის საბჭო განცხადებას ღია სხდომაზე განიხილავს და გადაწყვეტს დაირღვა თუ არა ქარტიის პრინციპი.

09.11.2023

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აგრძელებს განაცხადების მიღებას აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • მინიმალური ასაკი 25 წელი;
 • მედიის ან მედიასამართლის სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
 • ორგანიზაციის მართვის გამოცდილება;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ მედიაორგანიზაციებთან, ფონდებთან, მედიასთან მუშაობის გამოცდილება;
 • უპირატესობა მიენიჭება ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნას.

ძირითადი მოვალეობები:

 • ქარტიის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა და ხელმძღვანელობა;
 • მესამე პირებთან ქარტიის წარმომადგენლობა;
 • საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული მიზნებისა და მიმართულებების განხორციელება;
 • ქარტიის საერთო კრების, საბჭოსა და სარევიზიო კომისიის წინაშე ანგარიშვალდებულება;
 • ქარტიის საქმიანობის შესახებ ყოველკვარტალური ანგარიშგების მომზადება და საბჭოსთვის წარდგენა. ქარტიის მიმდინარე პროექტების მართვა;
 • ქარტიის პროექტების მომზადება და შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის მათი წარდგენა;
 • ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებათა შესრულების ორგანიზება. ქარტიის ფინანსური სახსრებისა და სხვა მატერიალური ქონების მართვა.

კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:

 • CV;
 • სამოტივაციო წერილი თუ რატომ სურს აღნიშნული პოზიციის დაკავება და როგორია ორგანიზაციის განვითარების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხედვა;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

შერჩევის პროცედურა:

განაცხადების მიღების დასრულებიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში საბჭო გასაუბრების ეტაპისთვის არჩევს კანდიდატებს და ატარებს გასაუბრებას ინდივიდუალურად.

ანაზღაურება:

მინიმალური ხელფასი 1020 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში გადასახადების ჩათვლით.

განაცხადის წარდგენა:

დოკუმენტები უნდა გამოაზავნოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: ethicscharter@gmail.com
სათაურის ველში მიუთითეთ: დირექტორის კონკურსი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2023 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით.

07.11.2023

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აცხადებს ჟურნალისტური მასალების კონკურსს - „ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის გაშუქება“. ქარტიის კონკურსის მიზანია ეთიკური ჟურნალისტიკის განვითარების და პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრების ხელშეწყობა.

კონკურსის გამარჯვებულს პრიზი გაიცემა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით. 

გამარჯვებულს გამოავლენს დამოუკიდებელი საკონკურსო 5 წევრისგან შემდგარი ჟიური, რომელშიც შედის ქარტიის საბჭოს 2 წევრი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი და 2  ჟურნალისტი.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია როგორც ცალკეულ ჟურნალისტს ინდივიდუალურად, ისე მედიასაშუალებას. ნომინაციაში თითოეულ განმცხადებელს შეუძლია მხოლოდ ერთი საკონკურსო ნაშრომის წარდგენა.

კონკურსში შესაძლებელია წარდგენილი იყოს როგორც ბეჭდური, ისე აუდიო, ვიდეო და მულტიმედიური მასალა.

კონკურსის თემატიკა:

პროცედურები და შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარადგინონ მედია პროდუქტი, რომელიც გამოქვეყნდა 2022 წლის 11 დეკემბრიდან 2023 წლის 11 ნოემბრამდე პერიოდში. 
 • მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარადგინოს გამოქვეყნებული მასალის ბმული. იმ შემთხვევაში, თუ საკონკურსო ნამუშევარი ინტერნეტ სივრცეში არ მოიძებნება, კონკურსანტს შეუძლია გამოგზავნოს ვიდეორეპორტაჟის და/ან მულტიმედია პროდუქტის შემთხვევაში ჩანაწერი, სტატიის შემთხვევაში კი მისი სკანირებული ან სქრინ ვერსია.
 • მონაწილეობის მსურველმა უნდა შეავსოს განაცხადი.
 • დამატებითი მასალები (არსებობის შემთხვევაში) გამოგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ethicscharter@gmail.com  
 • საკონკურსო ნაშრომი გამოქვეყნებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედ რომელიმე მედიასაშუალებაში.

ნამუშევრების შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები:

 • თემის აქტუალობა/მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი;
 • თხრობის სტილი და ტექნიკა;
 • ინფორმაციის გადმოცემის ხერხების მრავალფეროვნება;
 • სიუჟეტების და მულტიმედია პროექტის შემთხვევაში: დრამატურგია და ვიზუალური მხარე;      
 • ინფორმაციის წყაროთა მრავალფეროვნება;
 • ინფორმაციის სიზუსტე;
 • ფაქტებისა და მოსაზრებების გამიჯვნა;
 • მიუკერძოებლობა;
 • მხარეთა ბალანსი;
 • სიძულვილის ენისა და გენდერულად არამგრძნობიარე, შეუფერებელი ლექსიკის უარყოფა/გამოუყენებლობა;
 • ზოგადი საქართველოს ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის ჟურნალისტური პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების დაცვა.

საკონკურსო ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადაა 2023 წლის 30 ნოემბერი, 18:00 საათი. 

მონაწილეობის მსურველმა უნდა შეავსოს განაცხადი. დამატებითი მასალები (არსებობის შემთხვევაში) გამოაგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ethicscharter@gmail.com

განაცხადის შევსება სავალდებულოა და მის გარეშე მხოლოდ ელექტრონულ მისამართზე მიღებული განცხადებები არ განიხილება.

გამარჯვებული გამოვლინდება 2023 წლის დეკემბერში.

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია პრიზს უკვე მე-10 წელია გასცემს, ხოლო ნომინაციაში „ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის გაშუქება“ უკვე მესამედ დააჯილდოებს გამარჯვებულს.

02.11.2023
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია იწყებს განაცხადების მიღებას ქარტიის პრიზი 2023-ის მოსაპოვებლად. ყოველწლიური კონკურსის მიზანია ეთიკური ჟურნალისტიკის განვითარების ხელშეწყობა და პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრება.კონკურსი ცხადდება შემდეგ ექვს ნომინაციაში:

1. სტატია/მულტიმედია სტატია ონლაინ მედიაში

2. სიღრმისეული ან საგამოძიებო ნამუშევარი

3. ფოტო/ფოტორეპორტაჟი ონლაინ ან ბეჭდურ მედიაში

4. ბლოგი/მოსაზრება ონლაინ მედიაში

5. ადგილობრივი პრობლემების საუკეთესო გაშუქება

6. ხალხის რჩეული - საუკეთესო ნამუშევარი ევროინტეგრაციის თემასთან დაკავშირებით

გამარჯვებულებს შეარჩევს დამოუკიდებელი ჟიური. „ხალხის რჩეულის“ ნომინაციაზე კი გამარჯვებული გამოვლინდება ხმის მიცემით, დამოუკიდებელი ჟიურის მიერ შერჩეული სამი კანდიდატიდან.

პრიზები დაწესებულია USAID მედია პროგრამის მიერ.

განაცხადის შესავსებად გადადით ბმულზე - https://forms.gle/ppSufpEUY11eMmnJA 

პროცედურები და შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარადგინონ მედია პროდუქტი, რომელიც გამოქვეყნდა 2022 წლის 11 დეკემბრიდან 2023 წლის 11 ნოემბრამდე პერიოდში.
 • საკონკურსოდ მასალის წარდგენა შეუძლია როგორც ჟურნალისტს ინდივიდუალურად, ისე მედიასაშუალებას.
 • მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარადგინოს გამოქვეყნებული მასალის ბმული. იმ შემთხვევაში, თუ საკონკურსო ნამუშევარი ინტერნეტ სივრცეში არ მოიძებნება, კონკურსანტს შეუძლია გამოგზავნოს ჩანაწერი, სტატიის შემთხვევაში კი მისი სკანირებული ან სქრინ ვერსია.
 • მონაწილეობის მსურველმა უნდა შეავსოს აპლიკაცია.
 • დამატებითი მასალები (არსებობის შემთხვევაში) გამოგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ethicscharter@gmail.com
 • თითოეულ აპლიკანტს შეუძლია ერთი საკონკურსო ნაშრომის წარდგენა ერთ ნომინაციაში.
 • საკონკურსო ნაშრომი მომზადებული უნდა იყოს საქართველოს აუდიტორიისთვის.
 • საკონკურსო ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადაა 2023 წლის 30 ნოემბერი, 18:00 საათი.
 • გამარჯვებული გამოვლინდება 2023 წლის დეკემბერში.

ნამუშევრების შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები:

 • თემის აქტუალობა/მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი;
 • თხრობის სტილი და ტექნიკა;
 • ინფორმაციის გადმოცემის ხერხების მრავალფეროვნება;
 • დრამატურგია და ვიზუალური მხარე;
 • ინფორმაციის წყაროთა მრავალფეროვნება;
 • ინფორმაციის სიზუსტე;
 • ფაქტებისა და მოსაზრებების გამიჯვნა, მიუკერძოებლობა;
 • მხარეთა ბალანსი;
 • სიძულვილის ენის გამოუყენებლობა.

ჟურნალისტური პროდუქტის შერჩევის მთავარი კრიტერიუმია პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები, რასაც ეფუძნება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია.

01.11.2023

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სამდივნომ ტელეკომპანია „ფორმულას” ჟურნალისტების წინააღმდეგ განცხადება დასაშვებად ცნო, განმცხადებელია გიორგი კაპანაძე.

სადავო მასალა 2023 წლის 10 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. 

განმცხადებლის პოზიციით, ჟურნალისტმა ინფორმაცია არასწორად გააშუქა და ფაქტები მიზანმიმართულად დაამახინჯა მისი დისკრედიტაციის მიზნით. 

განმცხადებელი დავობს ქარტიის პირველი (ინფორმაციის სიზუსტე), მესამე (დადასტურებული წყარო) და მეთერთმეტე (ფაქტისგანზრახ დამახინჯება) პრინციპის დარღვევაზე. 

ქარტიის საბჭო განცხადებას ღია სხდომაზე განიხილავს და გადაწყვეტს დაირღვა თუ არა ქარტიის პრინციპები.

01.11.2023
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო 2 ნოემბერს 1 საქმეს ონლაინ განიხილავს: 

18:00 საათი: მორის დანდურიშვილი ტელეკომპანია „ფორმულას" ჟურნალისტის სალომე გოგოხიას წინააღმდეგ

სადავო მასალა 2023 წლის 21 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. 

განმცხადებლის პოზიციით, ჟურნალისტმა ინფორმაცია არასწორად გააშუქა და ფაქტები განზრახ დაამახინჯა. 

განმცხადებელი დავობს ქარტიის პირველი (ინფორმაციის სიზუსტე), მესამე (დადასტურებული წყარო), მეხუთე (შესწორება), მერვე (ბავშვთა უფლებები) და მეთერთმეტე (ფაქტისგანზრახ დამახინჯება) პრინციპის დარღვევაზე. 

სხდომა გაიმართება ონლაინ, პროგრამა Zoom-ის მეშვეობით. მასზე დასწრების მსურველებმა შეგიძლიათ მოთხოვნა გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე - ethicscharter@gmail.com 

საქმის  განხილვა ღიაა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დასწრება.

01.11.2023

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სამდივნომ ტელეკომპანია „ფორმულას” ჟურნალისტების წინააღმდეგ განცხადება დასაშვებად ცნო, განმცხადებელია მორის დანდურიშვილი. 

სადავო მასალა 2023 წლის 21 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. 

განმცხადებლის პოზიციით, ჟურნალისტმა ინფორმაცია არასწორად გააშუქა და ფაქტები განზრახ დაამახინჯა. 

განმცხადებელი დავობს ქარტიის პირველი (ინფორმაციის სიზუსტე), მესამე (დადასტურებული წყარო), მეხუთე (შესწორება), მერვე (ბავშვთა უფლებები) და მეთერთმეტე (ფაქტისგანზრახ დამახინჯება) პრინციპის დარღვევაზე. 

ქარტიის საბჭო განცხადებას ღია სხდომაზე განიხილავს და გადაწყვეტს დაირღვა თუ არა ქარტიის პრინციპები.

25.10.2023

2023 წლის 19 ოქტომბერს, მედიის წარმომადგენლებს სოფელ  ჭორვილაში შესვლის უფლება არ მისცეს. 

მედია ადგილზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” წარმომადგენლების მსვლელობის გასაშუქებლად მივიდა, რომლებიც სოფელში შესვლას და აქციის ჩატარებას გეგმავდნენ. პროცესი ადგილზე მყოფ სხვა ადამიანებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. 

მთავარი არხის” გადამღებ ჯგუფს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელმა განუმარტა, რომ სოფელში მედიის არ შეშვების მიზეზი მათივე უსაფრთხოება და “ქვის ცვენა” იყო. 

ქარტია მიიჩნევს, რომ თითოეული ასეთი შემთხვევა და მედიის მიმართ ცინიკური დამოკიდებულება ახალისებს მედიის მიმართ ძალადობას. დაუშვებელია, მედიას არ მიეცეს საშუალება შევიდეს სოფელში, საჯარო ტერიტორიაზე. ეს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლაა, რაც საქართველოს კანონმდებლობით ისჯება.

მოვუწოდებთ სახელმწიფო უწყებებს, შეწყვიტონ ამგვარი პრაქტიკა - მედიის საქმიანობის შეზღუდვა და პატივი სცენ გამოხატვის თავისუფლებას. მისცენ ჟურნალისტებს საშუალება თავისუფლად შეასრულონ პროფესიული მოვალეობა და უზრუნველყონ უსაფრთხოდ მუშაობის პირობები. 

ქარტია მოუწოდებს შესაბამის უწყებებს, გამოიძიონ აღნიშნული ფაქტი.

20.10.2023

მედიის ადვოკატირების კოალიცია ეხმიანება მმართველი პარტიის მიერ “მაუწყებლობის შესახებ კანონში” ინიციირებულ მორიგ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც, იზრდება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის უფლებამოსილება, მათ შორის სიძულვილის ენის რეგულირებასთან დაკავშირებით. 

“ქართული ოცნების” მიერ ინიციირებული კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, რომ “კანონპროექტი მიზნად ისახავს „მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონის დახვეწას ევროკომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად და ტერორიზმისკენ მოწოდებისა და სიძულვილის ენის შემცველი პროგრამისა და რეკლამის გავრცელების აღსაკვეთად, ეფექტური მექანიზმის შექმნას”.  კანონპროექტის თანახმად, 55 (2) მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება მარეგულირებელ კომისიაში იქნება შესაძლებელი.

მედიის ადვოკატირების კოალიცია იზიარებს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნებას და სრულად უჭერს მხარს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. კოალიციამ და მისმა წევრებმა არაერთგზის განაცხადეს ამის შესახებ და რეგულარულად მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, უზრუნველყოს ევროკავშირის მიერ შემუშავებული 12 პრიორიტეტის შესრულება, რაც უზრუნველყოფს, როგორც ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ასევე არსებული სერიოზული ინსტიტუციური გამოწვევების დაძლევის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს. 

მედიის ადვოკატირების კოალიცია აცნობიერებს სიძულვილის ენის  საკითხის მოგვარების აუცილებლობას.  ამ მიზნით კოალიციამ მაუწყებლებთან ერთად ჯერ კიდევ გასულ წელს  შეიმუშავა ალტერნატიული წინადადება, ეფექტიანი თანარეგულაციის მექანიზმი, თუმცა მმართველმა პარტიამ აღნიშნული შეთავაზება არ განიხილა. მსგავს მოდელზე საუბრობდნენ ევროპის საბჭოს დამოუკიდებელი ექსპერტებიც, რომლებიც ქვეყანაში არსებული კონტექსტის გამო ეფექტიანი თანარეგულაციის შემოღების მომხრენი იყვნენ. მიმდინარე წლის ზაფხულში, მმართველი გუნდის მიერ პარლამენტში წარდგენილი ცვლილებები კოალიციამ დადებითად შეაფასა, თუმცა არასაკმარისად მიიჩნია მეორე ეტაპის, თანარეგულირების ეფექტიანი მექანიზმის გარეშე.  

მარეგულირებლის ხელში დამატებითი ძალაუფლების  კონცენტრაცია ზრდის მისი ბოროტად გამოყენების რისკს. წარსული პრაქტიკის გათვალისწინებით, მედიის ადვოკატირების კოალიციისა და მედია ორგანიზაციებს შეშფოთების სრულიად  ლეგიტიმური საფუძველი აქვს. 

კოალიცია კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომ მედიასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები არ მიიღოს მაუწყებლებთან კონსულტაციისა და ფართო კონსენსუსის გარეშე, რასაც მოითხოვს ევროდირექტივა აუდიოვიზულაური მედიამომსახურების შესახებ. 

17.10.2023
ტელეკომპანია ფორმულასა და TV პირველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მათ გადამღებ ჯგუფებს ყოფილი მთავარი პროკურორის, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული ოთარ ფარცხალაძის დაცვა თავს დაესხა. მედია ფარცხალაძით კიდევ ერთხელ მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით, FSB-ის ოფიცერმა ონიშჩენკომ და FSB-მ გამოიყენეს ფარცხალაძე ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე რუსეთის საკეთილდღეოდ გავლენისთვის.
 
TV პირველის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, ნოდარ მელაძე წერს, რომ დღეს, 20 სექტემბერს, ფარცხალაძის დაცვა თავს დაესხა შაბათის ეთერის გადამღებ ჯგუფს და წაართვა სამაუწყებლო აპარატურა, ასევე, ტელეფონი წაართვეს ჟურნალისტ მარიამ გაფრინდაშვილს და, სავარაუდოდ, ცდილობდნენ მობილურიდან მისი პირადი ინფორმაციის და ტელეფონში შენახული კადრების მოპოვებას. 
 
ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გავრცელებულ კადრებში კი ჩანს, რომ უცნობ პირს ძალის გამოყენებით მიჰყავს ოპერატორები, რა დროსაც ისმის ჟურნალისტის ხმა: “ხელი გაუშვით, რას აკეთებთ”. ასევე, ჟურნალისტი ეკითხება მას ვინაობას და ამბობს, რომ ის ჟურნალისტებზე ძალადობს. “რატომ სცემეთ ჩემი ოპერატორი, მიპასუხეთ”, — ამბობს ჟურნალისტი. კადრში ასევე ისმის სხვა - TV პირველის ჟურნალისტის, სავარაუდოდ, მარიამ გაფრინდაშვილის ხმა, რომელიც მოითხოვს, რომ მობილური დაუბრუნონ.
 
ქარტიას არაერთხელ განუცხადებია, რომ ბოლო პერიოდში ჟურნალისტებზე გახშირებული თავდასხმების გამომწვევი ფაქტორები მედიის წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილი დანაშაულების გაჭიანურებული და გამოუძიებელი საქმეებია. ასევე, თავდასხმები გამოწვეულია მმართველი პარტიის წარმომდგენლების აგრესიული რიტორიკით ჟურნალისტების მიმართ.
 
ქარტია მოუწოდებს საგამოძიებო უწყებებს, დაუყოვნებლივ მისცენ პასუხისგებაში TV პირველისა და ფორმულას გადამღებ ჯგუფებზე თავდამსხმელები.
 
ამასთან, ქარტია მოუწოდებს ხელისუფლებას, არ წაახალისოს მოძალადეები და გაატაროს ყველა პრევენციული ღონისძიება, რათა უზრუნველყოს მედია მშვიდი და უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი და დაიცვას ჟურნალისტები ყოველგვარი თავდასხმისა და საქმიანობაში უკანონო ხელშეშლისგან.
 
20.09.2023

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო 21 სექტემბერს 1 საქმეს ონლაინ განიხილავს: 

18:00 საათი: სალომე ღოღობერიძე ტელეკომპანია „ფორმულას" ჟურნალისტის რატი წვერავას წინააღმდეგ 

სადავო მასალა 10 აგვისტოს გამოქვეყნდა. 

განმცხადებლის პოზიციით, მედიამ ინფორმაცია არასწორად და დაუბალანსებლად გაავრცელა.

განმცხადებელი დავობს ქარტიის პირველი (ინფორმაციის სიზუსტე) პრინციპის დარღვევაზე. 

სხდომა გაიმართება ონლაინ, პროგრამა Zoom-ის მეშვეობით. მასზე დასწრების მსურველებმა შეგიძლიათ მოთხოვნა გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე - ethicscharter@gmail.com 

საქმის  განხილვა ღიაა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დასწრება.

 

 

 

20.09.2023

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.