2023 წელი
11.01.2023

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
3. ონისე ნიჟარაძე
ინა ცარციძე 20.1.2023 2.2.2023  
2. ფრანკლინის კლუბი მანანა გაბელია 26.12.2022 11.01.2023 1
1. ფრანკლინის კლუბი ირაკლი ჩიხლაძე, სანდრო გამსახურდია 26.12.2022 11.01.2023 1