სახელმძღვანელო წესები
კატეგორია - სახელმძღვანელო წესები
რეკომენდაცია გაცემულია შემდეგი საქმის განხილვის შემდეგ - გიორგი მოსიაშვილი მაია მამულაშვილის წინააღმდეგ
ჟურნალისტური ეთიკის საბჭო მიუთითებს, რომ ეთიკური
კატეგორია - სახელმძღვანელო წესები
რეკომენაცია გაცემულია შემდეგი საქმის განხილვის შემდეგ - "ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი ჟურნალისტების: "ლევან სუთიძის, ქეთი კვაჭანტირაძის, ბექა მჭედლიშვილის,