მედიამონიტორინგი
კატეგორია - მედიამონიტორინგი
პირველი შუალედური ანგარიში
2012 წლის ივლისი

(მონიტორინგის პერიოდი: 1-15 ივლისი)