მედიაცია
კატეგორია - მედიაცია

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

მედიაციის თარიღი

  N139 საჯარო სკოლა რადიო თავისუფლება 18.04.2019 22.04.2019
  ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის Business Media Group 08.02.2019 03.03.2019
  ლევან კოჭლამაზაშვილი dianews.ge 17.01.2019 27.01.2019
კატეგორია - მედიაცია

განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

სტატუსი
1 ნიკა გურინი ქეთევან კაცაძე 4.12.2017 6.12.2017 შედგა მედიაცია
2 როზეტა რაფავა მათე კირვალიძე 26.08.2017 2.11.2017 შედგა მედიაცია
3 მინდია ბასილაძე ფირუზ ბოლქვაძე 13.09.2017 24.10.2017 შედგა მედიაცია
4 ელენე მაკარიძე გელა მამულაშვილი 26.04.2017 2.09.2017 შედგა მედიაცია
5 მარინე მინდორაშვილი newsposts.ge 24.05.2017 16.06.2017 შედგა მედიაცია
6 მარინე მინდორაშვილი resonanacedaily 24.05.2017 16.06.2017 შედგა მედიაცია
7 მარინე მინდორაშვილი intermedia 24.05.2017 16.06.2017 შედგა მედიაცია
8 მარინე მინდორაშვილი განათლების სახლი 24.05.2017 16.06.2017 შედგა მედიაცია
9 ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი ნანა ლეჟავა,  ქეთი ფარცხალაძე 13.04.2017 31.05.2017 შედგა მედიაცია
10 ირმა გელაშვილი onnews.ge 21.09.2017 2.10.2017 შედგა მედიაცია
11 ირმა გელაშვილი media.lider.ge 21.09.2017 შედგა მედიაცია