ქარტიის წევრები
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აერთიანებს 318 ჟურნალისტს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ქარტიის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც ეწევა ჟურნალისტურ საქმიანობას და იზიარებს ქარტიის პრინციპებს.

ქარტიაში გაწევრიანების მსურველს შეუძლია ელექტრონულად შეავსოს ფორმა ან  ჩააბაროს განცხადება  ქარტიის ოფისში (თბილისი, ბაქოს ქუჩა #4).

მოძებნეთ ქარტიის წევრები