განსახილველი საქმეები
17.05.2017
კატეგორია - განსახილველი საქმეები

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

სადავო პრინციპი
 


შპს „ენ პროდუქტი"

ტელეკომპანია ფორმულა

15.02.2023 1,5,11
 
დიანა ციცქიშვილი, მარიამ ციცქიშვილი

რუსთავი 2

26.12.2023 1,7,11
 
დიანა ციცქიშვილი, მარიამ ციცქიშვილი

რუსთავი 2

18.12.2023 1,7,11
  თემური ლაჭყეპიანი


მაკა ბრეგაძე

14.11.2023 1,5