განსახილველი საქმეები
17.05.2017
კატეგორია - განსახილველი საქმეები

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

სადავო პრინციპი
 

შპს ანაგი

ნინო გიგაური

22.03.2023 1,3,11
 

ნიკოლოზ გოგლიძე

მეგი ნარსავიძე, ლევან ჯავახიშვილი

21.03.2023 1,4,10
 

ზვიად გოგუაძე

საბა წიწიკაშვილი

16.03.2023 1,11
 

საქართველოს ძიძების ასოციაცია

ნინი ტაველიძე

13.03.2023 1,3,4,5,7,8,9
 

მაგდა პაპიძე

ჯორჯიან თაიმსი

21.02.2023 1,5,6,7,10,11