ლევან პაპავასა და IPN-ს შორის მედიაცია შედგა
01.04.2024

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს სხდომის ოქმი N 2024-1

2024 წლის 29 მარტს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მიერ დამტკიცდა მედიაცია.

  • ქარტიის საბჭოს განცხადებით, ლევან პაპავამ [განცხადების ნომერი N 734] მომართა IPN-ის წინააღმდეგ.
  • განცხადებით სადავო იყო 2024 წლის 13 მარტს გამოქვეყნებული მასალა, სათაურით „ომბუდსმენის განცხადებით, აპარატის თანამშრომლის ლევან პაპავას გავრცელებული ინფორმაცია მის წინააღმდეგ მიმდინარე დისციპლინური წარმოების გადაფარვის მცდელობას ემსახურება". განმცხადებლის პოზიციით მასალაში არ ჩანდა ლევან პაპავას მხარე და გავრცელებული ინფორმაცია იყო დაუბალანსებელი.
  • ქარტიის საბჭოს სამდივნოს მიერ მედიასაშუალებისთვის განცხადების მიწოდების შემდეგ მედიასაშუალებასა და განმცხადებელს შორის დაიწყო მედიაციის პროცესი.
  • 2024 წლის 28 მარტს მედიასაშუალებამ გამოაქვეყნა მასალა - „ლევან პაპავას წარმომადგენელი სახალხო დამცველის განცხადებაზე, რომელიც მის წინააღმდეგ დისციპლინური საქმისწარმოებას ეხება, განცხადებას ავრცელებს". თავის მხრივ, განმცხადებელის წარმომადგენელი და მოპასუხე დაეთანხმნენ მედიაციის მექანიზმს.
  • წინამდებარე ოქმის მე-4 მუხლში მითითებული გარემოების გათვალისწინებით, ლევან პაპავას განცხადებაზე საქმის წარმოება შეწყდა მხარეთა შორის მედიაციის საფუძველზე.

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.