სარევიზიო კომისია
კატეგორია - სარევიზიო კომისია

ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. 

კატეგორია - სარევიზიო კომისია

მაუწყებელთა ალიანსის დირექტორი

კატეგორია - სარევიზიო კომისია

რეგიონული რუსულენოვანი არხის "ტოკ TV-ს" დირექტორი