"თავისუფლების მონიტორს" ქარტიაში უჩივიან
12.12.2019
“თავისუფლების მონიტორის” ჟურნალისტს ნინო რამიშვილს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ქარტიის პრინციპების (1-ლი და მე-5) დარღვევას ედავება. სადავო მასალა სათაურით “სადავო 40 გვერდი დისერტაციიდან - დოკუმენტები თსუს რექტორს პლაგიატში ამხელს” რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე 15 ნოემბერს განთავსდა. სიუჟეტი უნივერსიტეტის რექტორის ნაშრომში პლაგიატის აღმოჩენის ფაქტს ეხება.

განმცხადებელი ამბობს, რომ როგორც სიუჟეტის სათაური ასევე სიუჟეტში მოთხრობილი ამბავი არაზუსტია. მისი თქმით, ჟურნალისტი მასალაში არ იყენებს საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებს პლაგიატის დადგენის შესახებ და არგუმენტად მოჰყავს მხოლოდ ექსპერტების მოსაზრება.

თსუ-ს წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ვინაიდან მედიასაშუალებამ მათი პრეტენზიის შემდეგაც არ მოახდინა გამოქვეყნებული სიუჟეტის ჩასწორება დარღვეულია როგორც სიზუსტის (1-ლი) ასევე ჩასწორების (მე-5) პრინციპები. ქარტიის საბჭო აღნიშნულ დავას ღია სხდომაზე განიხილავს.

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.