საბა წიწიკაშვილის საქმეზე ქარტიის საბჭო გადაწყვეტილება ვერ მიიღო
18.08.2019
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ განიხილა გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის განცხადება საბა წიწიკაშვილის წინააღმდეგ.  სადავო გახდა მასალა, რომელიც 2019 წლის 4 ოქტომბერს გამოქვეყნდა სათაურით „გორის ჰოსპიტალში მოთავსებულ სამხედროს „ლირიკა“ ესაჭიროება“. მოგვიანებით სტატიაში მოცემული დეტალები ჩასწორდა. შეიცვალა სათაურიც: „გორის ჰოსპიტალის ცნობით სამხედრო მოსამსახურეს „ლირიკა“ ესაჭიროება“.

ქარტიის საბჭომ მხარეებს 10 ივლისს მოუსმინა, თუმცა გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული და საქმეზე განმეორებით იმსჯელა 28 ივლისის სხდომაზე.  პირველ პრიინციპზე (სიზუსტე) მსჯელობისას საბჭოს წევრთა ხმები გაიყო. 

საბჭოს წევრთა ერთმა ნაწილმა მიიჩნია, რომ  ქარტიის პირველი პრინციპი არ დარღვეულა. მათ ხაზი გაუსვეს, რომ ჰოსპიტლის მიერ სხვადასხვა მედიკამენტების შესყიდვაზე გამოცხადებული ტენდერების შესახებ საჯარო ინტერესი არსებობს და სადავო მასალაც არ არის გამონაკლისი. მოცემულ შემთხვევაში ჟურნალისტის მიერ გავრცელებული არაზუსტი დეტალები არაარსებითი იყო და არ ცვლიდა მთლიანი სტატიის არსს.

საბჭოს მეორე ნაწილმა მიიჩნია, რომ ჟურნალისტის მიერ დაირღვა ქარტიის პირველი პრინციპი. მათ გაიზიარეს, რომ დაშვებული უზუსტობები არ იყო არსებითი ხასიათის, მაგრამ მიიჩნიეს, რომ სულ 90 სიტყვიან ჟურნალისტურ პროდუქტში 3 არასწორი ფაქტის მითითება შეუსაბამოა ეთიკური ჟურნალისტიკისათვის. მით უფრო, რომ ჟურნალისტი სტატიის მომზადებისას ხელმძღვანელობდა ოფიციალური შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტებით, სადაც ყველა ინფორმაცია ზუსტად იყო მითითებული. ეს კი ხაზს უსვამს ჟურნალისტის ზერელე დამოკიდებულებას ეთიკური ვალდებულებისადმი, პატივი  სცეს სიმართლეს და საზოგადოების უფლებას – მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია. 

იმისათვის, რომ ქარტიის რომელიმე პრინციპის დარღვევა ან არ დარღვევა დადგინდეს, საჭიროა საბჭოს 5-მა წევრმა ანუ  საერთო რაოდენობის უმრავლესობამ დაუჭიროს მხარი . მოცემულ შემთხვევაში კი პირველ პრინციპზე საბჭოს წევრთა ხმები გაიყო და გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული. 

აქედან გამომდინარე  საბჭოს აღარ უმსჯელია მეხუთე (შესწორების) და მეთერთმეტე (ფაქტის განზრახ დამახინჯება) პრინციპის დარღვევაზე.   რაც შეეხება მესამე (დადასტურებული წყარო) და მეოთხე (ინფორმაციის მოპოვების კეთილსინდისიერება) პრინციპს, რომლებსაც ასევე სადავოდ ხდიდა განმცხადებელი, საბჭომ არ დაადგინა მათი დარღვევა. 

იხილეთ სხდომის ოქმი

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.