ქარტიის მესამე პრინციპი შეიცვალა
14.04.2019
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წევრთა გადაწყვეტილებით, ქარტიის მესამე პრინციპი შეიცვალა და ასე ჩამოყალიბდა:

"ჟურნალისტმა უნდა გადასცეს ინფორმაცია მხოლოდ იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რომელთა წყარო დადასტურებულია."

ძველი ვერსია  ასე იყო ფორმულირებული:

"ჟურნალისტმა უნდა გადასცეს ინფორმაცია მხოლოდ იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რომელთა წყარო დადასტურებულია. ჟურნალისტმა არ უნდა მიჩქმალოს მნიშვნელოვანი ფაქტები, არ უნდა გააყალბოს დოკუმენტები და ინფორმაცია".

ქარტიის პრაქტიკით გამოიკვეთა, რომ ქარტიის მე-3 პრინციპის მეორე ნაწილს: "ჟურნალისტმა არ უნდა მიჩქმალოს მნიშვნელოვანი ფაქტები" ფარავს პირველი პრინციპი [სიზუსტე], ვინაიდან ფაქტების მიჩქმალვა სწორედ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას იწვევს. წინადადება "არ უნდა გააყალბოს დოკუმენტები" კი რეალურად მოიცავს მე-11 პრინციპს "ჟურნალისტმა უმძიმეს პროფესიულ დანაშაულად უნდა მიიჩნიოს შემდეგი ქმედებები: ფაქტის განზრახ დამახინჯება". აქედან გამომდინარე ქარტიის წევრთა უმრავლესობა, 243 წევრი დაეთანხმა მესამე პრინციპის ცვლილებას, 24 წევრმა კი  მხარი არ დაუჭირა ახალ ვერსიას.

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.