დავით დვალიშვილმა ქარტიის მერვე და მეათე პრინციპები დაარღვია
17.11.2018
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილბით, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ჟურნალისტმა დავით დვალიშვილმა ქარტიის მერვე (ბავშვის ინტერესი) და მეათე (პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა) პრინციპები დაარღვია. 

სადავო გახდა გურიაში არასრულწლოვნის სუიციდის შესახებ 18 აგვისტოს მომზადებული სიუჟეტი. ამ მასალის გამო დავით დვალიშვილის წინააღმდეგ ქარტიამ ორი განცხადება მიიღო. ორგანიზაციები, სუიციდის პრევენციის ცენტრი და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) მიიჩნევდნენ, რომ სიუჟეტი არ შეესაბამებოდა მედიის ეთიკურ პრინციპებს, ვინაიდან გასაჯაროვდა პირადი ცხოვრების ისეთი დეტალები, რომლის გამოქვეყნებითაც დაცული არ იყო ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. 

ქარტიის საბჭომ დაადგინა მერვე და მეათე პრინციპის დარღვევა, თუმცა არ გაიზიარა განმცხადებლების არგუმენტაცია მეშვიდე პრინციპის (დისკრიმინაცია) დარღვევასთან დაკავშირებით და გადაწყვიტა, რომ სადავო სიუჟეტში ეს პრინციპი დარღვეული არ ყოფილა.

საქმის განხილვას ესწრებოდა PHR-ის წარმომადგენელი, მოპასუხე ჟურნალისტმა საბჭოს კითხვებს ტელეფონის მეშვეობით უპასუხა. 

გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი მოგვიანებით გამოქვეყნდება

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.