რეკომენდაციები კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბანზე ფოტოვიდეოგადაღებასა და უსაფრთხოების წესების დაცვაზე
20.10.2020

წინასარჩევნო პერიოდში, განსაკუთრებით კი კენჭისყრის დღეს, მედიის პასუხისმგებლობა, მიაწოდოს აუდიტორიას ინფორმაცია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. თუმცა, იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში კორონავირუსით დაავადებულთა რიცხვი დღითიდღე იზრდება, აუცილებელია, რომ პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას დაცული იყოს მედიაორგანიზაციებში დასაქმებული პირების უსაფრთხოება.

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ მედიის უსაფრთხოებისა და გაშუქების თვალსაზრისით დადგენილი წესები დაცული იყოს.

 

ჩამოტვირთეთ განახლებული დოკუმენტი: რეკომენდაციები კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბანზე ფოტოვიდეოგადაღებასა და უსაფრთხოების წესების დაცვაზე

ჩამოტვირთეთ: უსაფრთხოების წესების დაცვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების მიერ ხმის მიცემის პროცესში