ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის
01.10.2018
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ გამოსცა ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო წესების კრებულის მეორე ნაწილი, სადაც შესულია ქარტიის მიერ 2017-2018 წლემში მომზადებული რეკომენდაციები. კრებული მოიცავს პრაქტიკულ რჩევებს ისეთი საკითხების გაშუქებისთვის, როგორიცაა:
  • პირადი ცხოვრება
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა
  • სასამართლო პროცესები
  • არჩევნები
  • გენდერული საკითხები
  • ბუნებრივი კატაკლიზმები
  • ბავშვებთან დაკავშირებული საკითხები
  • შესწორების სტანდარტი მედიაში

ჩამოტვირთეთ კრებული