ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის
02.05.2017
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში არსებული ფინანსური დახმარებით ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო წესების კრებული გამოსცა.

კრებული მოიცავს 2016 წლის განმავლობაში საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს შემდეგ საკითხებზე:
  • კრიმინალის გაშუქება
  • სუიციდის გაშუქება
  • ტერორიზმის გაშუქება
  • კვლევების გაშუქება
  • სოციალური მედიის გამოყენება
  • ჟურნალისტის ინტერესთა კონფლიქტი
კრებულის სრული ვერსია ელექტრონულად შეგიძლიათ ნახოთ აქ