საქმეების სრული სია

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
1 ალინა ტატუნაშვილი საბა წიწიკაშვილი 13.02.2012 2012 წლის აპრილი არ დარღვეულა
2. ბადრი ნანეტაშვილი საბა წიწიკაშვილი 20.02.2012 2012 წლის აპრილი 1
3 რამაზ სამხარაძე გელა მთივლიშვილი 30.01.2012 2012 წლის მარტი 1
4 რომან ქევხიშვილი გელა მთივლიშვილი 28.01.2012 17.04.2012 არ დარღვეულა
5 ბადრი ნანეტაშვილი გელა მთივლიშვილი 12.01.2012 17.04.2012 1

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
1 რ.ფ. ნათია კობერიძე

18.03.2010

25.03.2010

1
2. ფონდი ინკლუზივი ალექსანდრე ელისაშვილი 22.03.2010 06.05.2010 7
3. ელისო ჯანაშია თეა აბსარიძე, სოფო ჭულუხაძე

10.07.2010

11.09.2010 1,3
4 თორნიკე თევზაძე შორენა შავერდაშვილი

10.08.2010

23.09.2010 არ დარღვეულა
5 მწვანე ალტერნატივა გელა მთივლიშვილი 04.11.2010 11.12.2010 1,3