2011 წელი
28.07.2017

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
1 თეა თოფურია მირიან ბოქოლიშვილი

 

07.09.2011

1,7
2. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი თამარ ფხაკაძე 23.09.2011 23.10.2011 8, 10
3. დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრი შორენა შავერდაშვილი

 
08.11.2011
7