ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილება 3 საქმესთან დაკავშირებით
25.01.2020
2019 წლის 25 იანვარს გაიმართა ქარტიის საბჭოს სხდომა, სადაც საბჭომ განიხილა  3  განცხადება. მიღებული გადაწყვეტილებით,  ტელეკომპანია რუსთავი 2 ის გადაცემაში "გვიანი  SHOW"  დაირღვა ქარტიის მე-7 (დისკრიმინაცია) და მე-10 (პირადი ცხოვრების ხელშეუხლებლობა) პრინციპი. აღნიშნული საქმე იმით არის გამორჩეული, რომ ქარტიის საბჭომ პირველად იმსჯელა გასართობი  გადაცემის ფორმატში ფარული კამერის გამოყენებაზე.

მეორე საქმე,  განცხადებელი - "ევექსის ჰოსპიტლები", სადავო ჟურნალისტური პროდუქტი - commersant.ge - ზე გამოქვეყნებულ სტატია  "გადაჭარბებული საკეისრო ოპერაციები - „ევექსი“ მორიგ სკანდალში ეხვევა". აღნიშნულ საქმეში დადგინა ქარტიის 1 (სიზუსტე) პრინციპის დარღვევა. განმცხადებელი სადავოდ ხდიდა მე-11 (განზრახ დამახინჯება)  პრინციპსაც, ამ პრინციპთან დაკავშირებით საბჭომ გადაწყვეტილების მიღება გადადო დამატებითი გარემოებების გამოკვლევის მიზნით. 

საბჭოს გადაწყვეტილებით   “თავისუფლების მონიტორის" მიერ მომზადებულ სიუჟეტში   "სადავო 40 გვერდი დისერტაციიდან - დოკუმენტები თსუ-ს რექტორს პლაგიატში ამხელს"  არ დარღვეულა ქარტიის 1 (სიზუსტე) და 5 (შესწორება) პრინციპები. საქმე განხილული იქნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის განცხადების საფუძველზე.

გადაწყვეტილებათა სამოტივაციო ნაწილი მოგვიანებით გამოქვეყნდება.

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.