კონკურსი გრაფიკული ვიდეოების დასამზადებლად
22.03.2019

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აცხადებს კონკურსს გრაფიკული ვიდეოების დასამზადებლად.

ვიდეო რგოლების ტექნიკური მახასიათებლები:
 • გამარჯვებულმა უნდა უზრუნველყოს 5 გრაფიკული ვიდეოს მომზადება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის, მისი რესურსების შესახებ დამკვეთის მიერ მიწოდებული მონაცემების, ტექსტის შესაბამისად
 • დამკვეთთან უნდა შეთანხმდეს ვიდეო რგოლების ვიზუალიც
 • ვიდეოს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 2 წუთს
 • ვიდეო შესაბამისი უნდა იყოს სოციალური ქსელის ფორმატთან
 • ხუთივე ვიდეო საბოლოო სახით დამზადებული უნდა იყოს არაუგვიანეს 20 მაისისა

ინფორმაცია კონკურსანტის შესახებ:
 • კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია როგორც იურიდიულ, ისე ფიზიკურ პირს
 • კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს გრაფიკული ვიდეოების დამზადების გამოცდილება, რის დასადასტურებლად უნდა გამოგზავნოს მის მიერ შექმნილი მინიმუმ 5 ვიდეო (ბმულები)

შეთავაზების ვადა და ინსტრუქცია:
 • წინადადება (განაცხადი) წარმოდგენილი უნდა იყოს 2019 წლის 5 აპრილამდე მისამართზე ethicscharter@gmail.com. დასახელებაში მიუთითეთ „ვიდეოს დამზადება“
 • განაცხადი უნდა მოიცავდეს ფასთა გაანგარიშებას ლარში. ფასი უნდა მოიცავდეს გაწეული სამუშაოების სრულ ხარჯებს. შემდგომი დამატებითი ხარჯები/მოსაკრებლები განხილული არ იქნება. ფასები მოცემული უნდა იყოს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ) გარეშე, ვინაიდან საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გათავისუფლებულია ამ გადასახადისგან
 • განაცხადს თან დაურთეთ უკვე შესრულებული ვიდეომასალები/ბმულები
 • იურიდიული პირის შემთხვევაში წარმოადგინეთ სარეგისტრაციო დოკუმენტი - ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და ვებსაიტის მისამართი
 • ინდივიდუალური პირის შემთხვევაში წარმოადგინეთ CV განაცხადში მიუთითეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გამარჯვებული შეირჩევა შეთავაზებული ფასისა და საკონკურსო პირობებთან შესაბამისობის შეფასების შედეგად. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს საცდელი ვიდეოს შექმნა.

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.