გადაწყვეტილებების ძიება

ელენე მაკარიძესა და გელა მამულაშვილს შორის მედიაცია შედგა
02.10.2017
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს სხდომის ოქმი N2017-3

დისტანციური საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით გამოხატული ნების საფუძველზე 2017 წლის 02 ოქტომბერს შედგა წინამდებარე საბჭოს სხდომის ოქმი.

საბჭოს წევრები: გიორგი მგელაძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი, ნინო ჯაფიაშვილი, ჯაბა ანანიძე, თეა ზიბზიბაძე, გერონტი ყალიჩავა, თამუნა უჩიძე, მაია მამულაშვილი.
  1. ქარტიის საბჭოს განცხადებით [N 134 ] მომართა ელენე მაკარიძემ.
  2. განმცხადებლის აზრით, ქარტიის პირველი, მე-3 და მე-4 პრინციპი დაირღვა გაზეთ „ქრონიკა +-ში” გამოქვეყნებულ სტატიაში „როდემდე უნდა იყოს ქართველი მომხმარებელი დაუცველი?“, ავტორი გელა მამულაშვილი.
  3. განცხადების თანახმად, სტატია შეიცავდა ინტერვიუს ელენე მაკარიძესთან, განმცხადებლის პოზიციით, ის არის საქართველოში ერთადერთი სრულწლოვანი ელენე მაკარიძე და მას მსგავსი ინტერვიუ სტატიის ავტორი ჟურნალისტისათვის არ მიუცია.
  4. მოპასუხე ჟურნალისტმა, გელა მამულაშვილმა მიუთითა, რომ მას რესპონდენტმა თავი გააცნო ელენე მაკარიძედ და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი რესპონდენტისათვის არ მოუთხოვია.
  5. საბჭოს შუამავლობით მხარეები მივიდნენ შეთანხმებამდე და მოპასუხე ჟურნალისტმა უზრუნველყო, რომ სტატიაში აღარ იძებნება რესპონდენტის სახელი და გვარი „ელენე მაკარიძე“.
  6. წინამდებარე ოქმის მე-5 მუხლში მითითებული გარემოებები დამაკმაყოფილებელია განმცხადებლისათვის. შესაბამისად, მხარეებს შორის შედგა და დამტკიცდა მედიაცია.