გადაწყვეტილებების ძიება

ე.მ. და გელა მამულაშვილს შორის მედიაცია შედგა
02.10.2017
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს სხდომის ოქმი N2017-3

დისტანციური საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით გამოხატული ნების საფუძველზე 2017 წლის 02 ოქტომბერს შედგა წინამდებარე საბჭოს სხდომის ოქმი.

საბჭოს წევრები: გიორგი მგელაძე, თაზო კუპრეიშვილი, მაია მეცხვარიშვილი, ნინო ჯაფიაშვილი, ჯაბა ანანიძე, თეა ზიბზიბაძე, გერონტი ყალიჩავა, თამუნა უჩიძე, მაია მამულაშვილი.
  1. ქარტიის საბჭოს განცხადებით [N 134 ] მომართა ე.მ.
  2. განმცხადებლის აზრით, ქარტიის პირველი, მე-3 და მე-4 პრინციპი დაირღვა გაზეთ „ქრონიკა +-ში” გამოქვეყნებულ სტატიაში „როდემდე უნდა იყოს ქართველი მომხმარებელი დაუცველი?“, ავტორი გელა მამულაშვილი.
  3. სტატია შეიცავდა ინტერვიუს ე.მ.-თან, განმცხადებლის პოზიციით, ის არის საქართველოში ერთადერთი სრულწლოვანი ე.მ. და მას მსგავსი ინტერვიუ სტატიის ავტორი ჟურნალისტისათვის არ მიუცია.
  4. მოპასუხე ჟურნალისტმა, გელა მამულაშვილმა მიუთითა, რომ მას რესპონდენტმა თავი გააცნო როგორც ე.მ. და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი რესპონდენტისათვის არ მოუთხოვია.
  5. საბჭოს შუამავლობით მხარეები მივიდნენ შეთანხმებამდე და მოპასუხე ჟურნალისტმა უზრუნველყო, რომ სტატიაში აღარ იძებნება რესპონდენტის სახელი და გვარი „ე.მ“.
  6. წინამდებარე ოქმის მე-5 მუხლში მითითებული გარემოებები დამაკმაყოფილებელია განმცხადებლისათვის. შესაბამისად, მხარეებს შორის შედგა და დამტკიცდა მედიაცია.