გადაწყვეტილებების ძიება

გადაწყვეტილება საქმეზე – დავით ძოწენიძე ხათუნა ხვედელიძის წინააღმდეგ
23.06.2015

დარღვეული პრინციპები : 1 პრინციპი;
გადაწყვეტილება N 56 24 მაისი 2015 წელი საქმეზე -