2016 წელი
18.08.2017

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
1 GWP მაია ფურცელაძე 01.03.2016 21.12.20160 1
2 პაატა ლაგვილავა ელისო კილაძე 06.07.2016 20.11.2016 1,
მე-11 პრინციპთან
დაკავშირებით
ვერ მიიღო
გადაწყვეტილება
3 თამარ შონია ელისო კილაძე 19.07.2016 20.11.2016 1
4 გიორგი ყიფიანი მარიკა ბაკურაძე 15.06.2016 20.11.2016 არ დარღვეულა
5 შალვა მეკრავიშვილი ირინა კეჭაყმაძე 25.06.2016 20.11.2016 1, 5
6 ირაკლი მანაგაძე ზურაბ ნაყეური 20.05.2016 27.10.2016 7
7 შპს ჯიბითაიმს ჯორჯია (ჯაკო FM) მაგდა კლდიაშვილი 13.06.2016 01.10.2016 1
8 სადაზღვევო კომპანია "ქართუ" ეკა კვესიტაძე   01.10.2016 1, 5, 11
9 ასოციაცია "ატუ" ეკა კვესიტაძე   01.10.2016 არ დარღვეულა
10 ჯი-სი-ეფ პარტნიორები ეკა კვესიტაძე   01.10.2016 1
11 გივი გერგიძე გელა მთივლიშვილი 5.02.2016 03.09.2016 არ დარღვეულა
12 ბექა ბაიდაური გელა შაშიაშვილი 29.10.2015 03.09.2016 არ დარღვეულა
13 დავით ჯაფარიძე ქეთი ციცქიშვილი 15.05.2016 3.07.2016 1, 5
14 გიორგი გაბედავა ელისო კილაძე 13.05.2016 03.07.2016 1
15 ირაკლი მანაგაძე ლევან გოგორელიანი, თემო მჟავია 26.04.2016 14.06.2016 7
16 პაატა ლაგვილავა აკაკი გოგიჩაიშვილი, ნონა ქვლივიძე 15.03.2016 14.06.2016 1
17 გიორგი გაჩეჩილაძე ელისო კილაძე 02.03.2016 07.06.2016 1
18 არჩილ ხაჭაპურიძე, მიხეილ ყელბერაშვილი ზაზა დავითაია 26.02.2016 04.06.2016 1
19 შალვა მეკრავიშვილი სოსო გოგინაშვილი 19.02.2016 04.06.2016 1
20 ანონიმური საქმე     02.06.2016 1, 4, 7, 10
21 მომავლის სოფელი მაია ასათიანი 18.04.2016 19.05.2016 7,10
22 შალვა რამიშვილი გიორგი ბახტაძე 23.04.2016 08.05.2016 2
23 გოჩა დავითაშვილი გიორგი ახალკაცი   26.03.2016 1
24 "მშვიდობის ფონდი", MDF, TDI, GDI ეკა სალაღაია   26.03.2016 1, 5, 7
25 გიორგი ყიფიანი მაია ასათიანი 03.02.2016 27.02.2016 1, 10
26 ელენე მეჩიტოვა და სხვები ARTINFO.GE-ს სტატიის ავტორი, მაკა ცინცაძე, ნათია ხართიშვილი, ზურაბ პატარიძე 25.01.2016 27.02.2016 1, 7, 5
27 ელისო ჩაფიძე GHN 26.10.2015 27.02.2016 1, 4
28 ზვიად ბიაშვილი ეკა გაგუა 04.12.2015 27.02.2016 არ დარღვეულა