თვითმმართველობა 2014 – რაოდენობრივი მონაცემები (მეორე შუალედური ანგარიში)
12.06.2014
1 მაისი - 6 ივნისის საანგარიშო პერიოდი საზოგადოებრივი და თბილისში არსებული მაუწყებლები  რეგიონული მაუწყებლები