2019 - მედიაცია
03.02.2019

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

მედიაციის თარიღი

  ეკა მესხიძე fortuna.ge 27.08.2019 24.11.2019
  N139 საჯარო სკოლა რადიო თავისუფლება 18.04.2019 22.04.2019
  ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის Business Media Group 08.02.2019 03.03.2019
  ლევან კოჭლამაზაშვილი dianews.ge 17.01.2019 27.01.2019