ნინო კაპანაძე - ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი
„ჩემი ხარაგაულის" ჟურნალისტი. 

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტისკის ფაკულტეტი. 

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრად აირჩიეს 2023 წლის 9 დეკემბერს, ქარტიის წევრთა საერთო კრებაზე.