გელა მთივლიშვილი - ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი
„მთის ამბების“ რედაქტორი. 

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრად აირჩიეს 2023 წლის 9 დეკემბერს, ქარტიის წევრთა საერთო კრებაზე.