ანა არევაძე - ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი

ქარტიის საბჭოს მდივანი.