საერთაშორისო პრაქტიკა მედია აკრედიტაციასთან დაკავშირებით

2023 წლის 6 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრძანება გამოსცა, რომლითაც საქართველოს პარლამენტში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესი განისაზღვრა. რეგულაცია ძალაში 7 თებერვალს შევიდა. ახალმა შეზღუდვებმა საქართველოში მედია თავისუფლების საკითხი ეჭვქვეშ კიდევ ერთხელ დააყენა. მედია აკრედიტაციის გაცემა-შეჩერების მექანიზმი საქართველოში უფრო ფართო ტენდენციის ნაწილად გამოიკვეთა, რომლის დროსაც მმართველი პარტია თვითნებურად არჩევს, რომელ მედიას მისცეს უფლება გააშუქოს საპარლამენტო საქმიანობა. ასეთი პრაქტიკა ცხადყოფს, როგორც პრესის/მედიის თავისუფლების კონსტიტუციური გარანტიების, ისე ინფორმაციის თავისუფლების შეზღუდვას.

მედია აკრედიტაციის წესზე და ზოგადად, მედიის როლზე პარლამენტში, განვითარებად თუ განვითარებულ ქვეყნებში, განსხვავებულ გამოცდილებებს ვხვდებით, რაც საერთო სურათის დანახვაში მეტად გვეხმარება. 

ამ მოკვლევის მიზანია საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება და ერთგვაროვანი თუ განმასხვავებელი პარამეტრების გამოკვეთა.

დოკუმენტი სრულად შეგიძლიათ ნახოთ აქ