გამოცემები ქართულ ენაზე
· ჟურნალისტთა უსაფრთხოება საპროტესტო აქციების გაშუქებისას - ლაშა ქავთარაძე 
· აივ ინფექციასა და ნარკოტიკის მოხმარებასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება მედიაში დალი ოსეფაშვილი, თინა ცომაია, ნინო ქაჯაია, თამარ სირბილაძე, მაია კობაიძე, მაია ჯავახიშვილი, მზია ტაბატაძე

· ადამიანთა ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა ელენე რუსეცკი

· ანალიზის ელემენტები მედია-ტექსტში მარიამ გერსამია

· ახალი მედია თინათინ დვალიშვილი, სანდრო ასათიანი

· ბავშვისგან ინტერვიუს აღება – UNICEF

· ბავშვებისა და დანაშაულის თემის გაშუქება ქართულ მედიაში (2007) – დალი ოსეფაშვილი

· გენდერთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება – GIPA/საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება

· ეთიკური პრობლემები ქართულ ონლაინ მედიაში სოციალური ქსელების გამოყენებისას ნატა ძველიშვილი

· თანამედროვე მედიის ეთიკური ასპექტები ია მახარაძე

· თანამედროვე მედია ტექნოლოგიები გიორგი თარგამაძე

· ინტერნეტი და ჟურნალისტიკა ელექტრონული გზამკვლევი ნესტან ცეცხლაძე, კონსტანტინე სტალინსკი

· მედიასამართალი სერგი ჯორბენაძე, უშანგი ბახტაძე, ზურაბ მაჭარაძე

· მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქების საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები

· მედია და ბავშვთა უფლებები

· მედია და ბიზნესი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია

· მედია ბიზნესი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

· მედია და კანონი ზურაბ ადეიშვილი

· მედია, ეთიკა და ანგარიშვალდებულების სისტემები (ხარისხის კონტროლი) – ბერტრანი კლოდ-ჟან

· მედიის თვითრეგულირების ქრესტომატია შემდგენელი თამარ კინწურაშვილი

· მედია მონიტორინგის ანგარიშის წარმოება მარიამ გერსამია

· მშვიდობის გაშუქების ექვსი სავალდებულო წესი ჟურნალისტებისთვის – IWPR-ის სახელმძღვანელო

· ჟურნალისტიკა საშუალო სკოლის მოსწავლეტათვის დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლისთვის – IREX

· როგორ დავწეროთ სტატიის გეგმა-მონახაზი – IWPR-ის სახელმძღვანელო

· სოციალური მედია სკოლაში სანდრო ასათიანი

· სოციალური მედიის ტრენინგის პროგრამა სკოლის მოსწავლეებისათვის – PH International

· საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხარჯებისა და შემოსავლების მონიტორინგი ნათია კუპრაშვილი, უჩა სეთური, ნატა ძველიშვილი

· საქართველოს მედიის სიღრმისეული კვლევა (2009) კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC)

· ფულის კვალდაკვალ: ციფრული გზამკვლევი კორუფციის გამოსავლენად პოლ კრისტიან რადუ

· ქართული რეკლამისა და მედიის ბაზრის კვლევა – 2010 – GMCG

· სუიციდის გაშუქება – GIPA/საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება

· წყარო და ინტერვიუ – IWPR-ის სახელმძღვანელო

· წამყვანი ტელევიზიები და წინასაარჩევნო პერიოდი საქართველოში მედია (ზე)მოქმედებაში ნინი გოგიბერიძე, ნინო დანელია, თინათინ ზურაბიშვილი

· წინასაარჩევნო რეკლამა საქართველოში (2008, 2012 წლების საპარლამენტო არჩევნების მიხედვით) მაია წიკლაური
ჰომიციდის გაშუქება – GIPA/საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება

პროქართულით შეცვლილი პრორუსული ნარატივი