2012 წელი
29.07.2017

  განმცხადებელი მოპასუხე

მიღების თარიღი

განხილვის თარიღი

დარღვეული პრინციპი
1 ალინა ტატუნაშვილი საბა წიწიკაშვილი 13.02.2012 2012 წლის აპრილი არ დარღვეულა
2. ბადრი ნანეტაშვილი საბა წიწიკაშვილი 20.02.2012 2012 წლის აპრილი 1
3 რამაზ სამხარაძე გელა მთივლიშვილი 30.01.2012 2012 წლის მარტი 1
4 რომან ქევხიშვილი გელა მთივლიშვილი 28.01.2012 17.04.2012 არ დარღვეულა
5 ბადრი ნანეტაშვილი გელა მთივლიშვილი 12.01.2012 17.04.2012 1