ვაქცინაციის გაშუქება
17.03.2021
Covid-19-ის ვაქცინაციის დაწყებასთან ერთად, ვაქცინასთან დაკავშირებული ზუსტი, ამომწურავი და გადამოწმებული ინფორმაცია  კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. იმუნიზაციის თემების სწორი და არგუმენტირებული გაშუქებით, ჟურნალისტები მონაწილეობენ პროცესში, რომელიც მსოფლიოს საყოველთაო იმუნიტეტის გამომუშავებასა და ვირუსისგან  გათავისუფლებაში უნდა დაეხმაროს.

Covid-19-ის გავრცელებას და მასთან დაკავშირებულ ვაქცინაციას თან ახლავს დეზინფორმაციის ძლიერი ტალღა, რომელიც წარმატებით ვრცელდება მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებით. ამ გამოწვევებზე საპასუხოდ, საქართველოს ჟურნალისტურმა ქარტიამ უკვე გამოსცა გზამკვლევი, რომელიც ჟურნალისტებს Covid-19-ის პანდემიის გაშუქებაში  დაეხმარება, ეს  დოკუმენტი კი დამატებითი რეკომენდაციების კრებულია ვაქცინებსა და ვაქცინაციასთან დაკავშირებული საკითხების ჯეროვნად გასაშუქებლად.

იხილეთ სრულად

ბოლო განახლება: 15.10.2021