ეთიკური დილემები პანდემიის გაშუქებისას [აუდიოვერსია]
22.04.2020
აუდიო გზამკვლევი იმ ეთიკურ დილემებზე, რასაც მედია აწყდება კორონავირუსული პანდემიის გაშუქებისას.
⇒  პირველ ნაწილში
საუბარია სიზუსტის მნიშვნელობასა და ასევე, იმ ტერმინოლოგიაზე, რასაც მედია პანდემიის შესახებ მომზადებულ მასალებში იყენებს (ან, უნდა იყენებდეს).

 

⇒  მეორე ნაწილი ეხება ინფიცირებულთა იდენტიფიცირებისა და მონაცემების გამოყენების დილემებს

 

⇒ მესამე ნაწილში საუბარია დისკრიმინაციასა და სტიგმატიზებაზე 
⇒ მეოთხე ნაწილი 
ეხება ვიზუალურ მხარეს, სენსაციურ და პანიკის შემცველ სათაურებს

 

ტექსტი: საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია
ხმა: ნინა ხელაძე, ქარტიის საბჭოს წევრი, JRC-ის პროექტების მენეჯერი