"ქარტიის პრიზი 2015- – საკონკურსო ნამუშევრების მიღება დაიწყო

კატეგორია : ანონსი;
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აცხადებს ნამუშევრების მიღებას "ქარტიის პრიზი 2015-ის" მოსაპოვებლად. კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებას და ეთიკური ჟურნალისტიკის წახალისებას. კონკურსი ცხადდება შემდეგ ხუთ ნომინაციაში:
 • სატელევიზიო/ვიდეორეპორტაჟი
 • რადიორეპორტაჟი
 • სტატია ან ნარკვევი ბეჭდურ ან ონლაინ მედიაში
 • ჟურნალისტური გამოძიება
 • ბავშვთა საკითხები
2015 წლის პრიზში სიახლეა, გაჩნდა ცალკე ნომინაცია "ჟურნალისტური გამოძიება". პირველ ოთხ კატეგორიაში კონკურსი კვლავაც ცხადდება "საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს" (IREX) პროექტის მხარდაჭერით, ხოლო "ბავშვთა საკითხები" დაწესებულია გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ. გამარჯვებულებს ნომინირებული კონკურსანტებიდან და მათ მიერ წარმოდგენილი მასალებიდან შეარჩევს დამოუკიდებელი ჟიური. აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ კონკურსში მონაწილეობის პირობებს: "ქარტიის პრიზი" - პროცედურები და შერჩევის კრიტერიუმები პროცედურები 2015 წლის ქარტიის პრიზისთვის:
 1. მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარადგინონ ჟურნალისტური პროდუქტი, რომელიც გამოქვეყნდა 2015 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 30 ნოემბრამდე პერიოდში
 2. მონაწილის წარდგენა შეუძლია როგორც ინდივიდუალურ ჟურნალისტს ისე მედიასაშუალებას
 3. მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარადგინოს ვიდეო, აუდიო რეპორტაჟის საეთერო ჩანაწერი ან ბმული, სტატიის სკანირებული ვერსია ან სქრინ ვერსია.
 4. მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარადგინოს მოკლე ავტობიოგრაფია და საკონკურსო ნაშრომის მოკლე ანოტაცია
 5. მონაწილეობის თითოეულ მსურველს შეუძლია ერთი საკონკურსო ნაშრომის წარდგენა ერთ ნომინაციაში.
 6. საკონკურსო ნაშრომი გამოქვეყნებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედ რომელიმე მედიასაშუალებაში
 7. მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადი უნდა გამოგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: charterprize2015@gmail.com
 8. ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადაა 2015 წლის 1 დეკემბერი, 18.00.
ზოგადი კრიტერიუმები:
 1. ჟურნალისტური პროდუქტის შერჩევის მთავარი კრიტერიუმია პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები, რასაც ეფუძნება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია
 2. უპირატესობა ენიჭება ნამუშევარს, რომელიც პასუხობს ქარტიის 11 დებულების მოთხოვნებს
 3. საკონკურსო ნამუშევრების თემატიკა არ არის შეზღუდული, იგი შესაძლოა ეხებოდეს საზოგადოების ცხოვრების ნებისმიერ სფეროს, თუმცა შერჩევის ამოსავალი პრინციპი იქნება, ის, თუ როგორ უმკლავდება ავტორი პროფესიულ და ეთიკურ დილემებს.
შეფასების კრიტერიუმები თითოეული ნამუშევრისთვის: სტატია/ნარკვევი
 • თემის აქტუალობა/მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი
 • თხრობის სტილი და ტექნიკა/ინფორმაციის გადმოცემის ხერხების მრავალფეროვნება
 • ინფორმაციის წყაროთა მრავალფეროვნება
 • ინფორმაციის სიზუსტე
 • ფაქტებისა და მოსაზრებების გამიჯვნა
 • მხარეთა ბალანსი
 • სიძულვილის ენისა და შეუფერებელი ლექსიკის უარყოფა/ გამოუყენებლობა
 • ენის ფლობა
 • ქარტიის 11 დებულებისერთგულება
სატელევიზიო/ვიდეორეპორტაჟი
 • თემის აქტუალობა/მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი
 • სიუჟეტის დრამატურგია და ამბის თხრობის ტექნიკა
 • სიუჟეტის ვიზუალური მხარე და მონტაჟი
 • ინფორმაციის წყაროთა მრავალფეროვნება
 • ინფორმაციის სიზუსტე
 • ფაქტებისა და მოსაზრებების გამიჯვნა
 • მხარეთა ბალანსი
 • სიძულვილის ენისა და შეუფერებელი ლექსიკის უარყოფა/ გამოუყენებლობა
 • ენის ფლობა
 • ქარტიის 11 დებულების ერთგულება
რადიორეპორტაჟი
 • თემის აქტუალობა/მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი
 • თხრობის სტილი და ტექნიკა
 • აუდიო გაფორმება და მონტაჟი
 • ინფორმაციის წყაროთა მრავალფეროვნება
 • ინფორმაციის სიზუსტე
 • ფაქტებისა და მოსაზრებების გამიჯვნა
 • მხარეთა ბალანსი
 • სიძულვილის ენისა და შეუფერებელი ლექსიკის უარყოფა/ გამოუყენებლობა
 • ენის ფლობა
 • ქარტიის 11 დებულების ერთგულება
ჟურნალისტური გამოძიება
 • თემის აქტუალობა/მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი
 • საკითხის/პრობლემის სიღრმისეული გაშუქების ხარისხი
 • თხრობის სტილი და ტექნიკა/ინფორმაციის გადმოცემის ხერხების მრავალფეროვნება (ფასდება სპეციფიკის მიხედვით - ვიდეო, აუდიო, სტატია)
 • ინფორმაციის წყაროთა მრავალფეროვნება
 • ინფორმაციის სიზუსტე
 • ფაქტებისა და მოსაზრებების გამიჯვნა
 • მხარეთა ბალანსი
 • სიძულვილის ენისა და შეუფერებელი ლექსიკის უარყოფა/ გამოუყენებლობა
 • ენის ფლობა
 • ქარტიის 11 დებულების ერთგულება
ბავშვთა საკითხები
 • თემის აქტუალობა/მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი
 • საკითხის/პრობლემის სიღრმისეული გაშუქების ხარისხი
 • თხრობის სტილი და ტექნიკა/ინფორმაციის გადმოცემის ხერხების მრავალფეროვნება (ფასდება სპეციფიკის მიხედვით - ვიდეო, აუდიო, სტატია)
 • ინფორმაციის წყაროთა მრავალფეროვნება
 • ინფორმაციის სიზუსტე
 • ფაქტებისა და მოსაზრებების გამიჯვნა
 • მხარეთა ბალანსი
 • სიძულვილის ენისა და შეუფერებელი ლექსიკის უარყოფა/ გამოუყენებლობა
 • ენის ფლობა
 • ქარტიის 11 დებულების ერთგულება
დამატებითი ინფორმაციისთვის: ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მისამართი: შიო მღვიმელის ქ. 6ა, თბილისი. ტელ: 032 2 912870 ელ.ფოსტა: ethicscharter@gmail.com