ქარტიის წევრები ჯ

  • ჯანაშია ანა
  • ჯანაშია თეონა
  • ჯაოშვილი ვლადიმერ
  • ჯაფიაშვილი ნინო
  • ჯაყელი ქეთევანი
  • ჯახველაძე ლია
  • ჯაჭვაძე მარიამ
  • ჯაჯანიძე ინგა
  • ჯორბენაძე თედო