ქარტიის წევრები ჭ

  • ჭარაქაშვილი ირმა
  • ჭულუხაძე სოფო
  • ჭყონია ქეთევანი