ქარტიის წევრები წ

  • წერეთელი რუსუდან
  • წეროძე გიორგი
  • წივწივაძე ეკა
  • წიკლაური ვარლამ
  • წიკლაური მაია
  • წიქორიძე ოქტიაბრინა
  • წიწიკაშვილი სულიკო
  • წულაია გიორგი
  • წულუკიძე მერაბი
  • წუწუნავა ირინა