ქარტიის წევრები ძ
  • ძაგანია მაია
  • ძველიშვილი ნატა