ქარტიის წევრები რ
  • რამაზაშვილი თეონა
  • რამიშვილი ნინო
  • რატიანი რუსუდანი
  • რეხვიაშვილი მალხაზი
  • როგავა გურამი
  • როყუა ნათია
  • როჭიკაშვილი მარი
  • რუხაძე ქეთევან