ქარტიის წევრები ნ

  • ნადირაძე ბაჩუკი
  • ნათაძე თამარ
  • ნანიტაშვილი ნინო
  • ნარიმანიშვილი ნინო
  • ნაროუშვილი ლეილა
  • ნასყიდაშვილი ნანა
  • ნატროშვილი ნინო
  • ნაჭყებია თამთა
  • ნემსაძე გვანცა
  • ნიკურაძე მარიამი