ქარტიის წევრები ლ

  • ლაბაძე შორენა
  • ლაპიაშვილი ანნა
  • ლიკლიკაძე დავითი
  • ლობჟანიძე თემო
  • ლომაძე ნინო
  • ლომიძე ვალერიანი
  • ლომიძე შოთა