ქარტიის წევრები კ

 • კავთელიშვილი ნინო
 • კაკაბაძე ნინია
 • კაკაბაძე სანდრო
 • კაკულია ნინო
 • კანკია ნათია
 • კაპანაძე თამარ
 • კაპანაძე ნინო
 • კარელიძე თამარ
 • კარსლიანი ბორის
 • კაჭახიძე მანუჩარ
 • კაჭკაჭაშვილი თათა
 • კახაბერიძე ცაგო
 • კახიშვილი ნინო
 • კეკელიძე მარიამი
 • კვანტალიანი ჯენი
 • კვაჭაძე ნანა
 • კვერენჩხილაძე თორნიკე
 • კიკაბიძე გიორგი
 • კიკვაძე ნატალია
 • კიკნაძე თამარი
 • კინწურაშვილი ლიკა
 • კოკაია ლანა
 • კომახიძე ვახტანგ
 • კოპალიანი ნათია
 • კოძოევი მერი
 • კოჭლამაზაშვილი მაია
 • კოხოძე გულნარა
 • კუპრაშვილი ნათია
 • კუპრეიშვილი თამაზი
 • კუხალაშვილი ეკა