ქარტიის წევრები ი

  • იაშვილი ვერა
  • იაშვილი მატრონა
  • იმერლიშვილი მედეა
  • ინაიშვილი ნინო
  • ინასარიძე ლელა
  • ინასარიძე ავთანდილ
  • ინასარიძე ნანა
  • იოსელიანი თეა
  • ირემაშვილი ლამუნა