ქარტიის წევრები დ

  • დევაძე თორნიკე
  • დვალიშვილი თინათინ
  • დიასამიძე ემზარ
  • დიასამიძე ნონა
  • დიასამიძე გიორგი
  • დოლიძე თამილა
  • დუდუნია მარიკა
  • დუმბაძე ლელა
  • დუმბაძე ქეთევანი