ქარტიის საერთო კრება გაიმართა

კატეგორია : ღონისძიებები;

22 დეკემბერს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წევრთა მეათე საერთო კრებაზე, ქარტიის ხელმომწერმა ჟურნალისტებმა ქარტიის საბჭოს სამი ახალი წევრი და ქარტიის სარევიზიო კომისიის განახლებული შემადგენლობა აირჩიეს.

ქარტიის საბჭოს სამი ახალარჩეული წევრიდან, ერთი თბილისის კვოტითაა არჩეული, ორი კი რეგიონების.

საბჭოს ახალი წევრები გახდნენ:

თბილისის კვოტით - ნანა ბიგანიშვილი, სტუდია მონიტორი; რეგიონების კვოტით - კამილა მამედოვა, რადიო მარნეული და ირმა ზოიძე, სტუდია REC.

საბჭოს წევრებმა თავმჯდომარედ ნანა ბიგანიშვილი აირჩიეს. იგი ქარტიის საბჭოს ერთი წლის ვადით უხელმძღვანელებს. ქარტიის საბჭო 9 წევრისაგან შედგება, ამათგან სამი თბილისს, 6 კი რეგიონებს წარმოადგენს. საბჭოს წევრებს სამი წლის ვადით ირჩევენ. წელს საბჭოში მუშაობის ვადა ამოეწურათ: ნინო ჯაფიაშვილს, თბილისიდან და მაია მამულაშვილსა და გიორგი სულაძეს რეგიონებიდან. თუმცა, საბჭოში კვლავ რჩება გიორგი სულაძე, მან ჩაანაცვლა საბჭოს მოქმედი წევრი თეა ზიბზიბაძე, რომელმაც დროებით ქვეყანა დატოვა და საბჭოს საქმიანობაში ვეღარ ჩაერთვება. გიორგი სულაძე საბჭოში ერთი წელი დარჩება - იმ დროით, რაც თეა ზიბზიბაძეს ჰქონდა დარჩენილი საბჭოში ყოფნისთვის.

რაც შეეხება ქარტიის სარევიზიო კომისიას, კომისიის წევრებად აირჩიეს: ნათია კუპრაშვილი, ნინო ხელაძე და ალეკო ცქიტიშვილი. კომისიის თავმჯდომარედ ახალარჩეულმა შემადგენლობამ ალეკო ცქიტიშვილი აირჩია.

სარევიზიო კომისია აკონტროლებს ქარტიის თავმჯდომარის, საბჭოს, აღმასრულებელი დირექტორისა და მათ მიერ დანიშნული თანამდებობის პირების მიერ ქარტიის წესდების შესრულებასა და ფინანსური სახსრების თუ სხვა ქონების საწესდებო მიზნების შესაბამისად გამოყენებას.