ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აცხადებს კონკურსს აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე
08.10.2019
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აცხადებს კონკურსს აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • მინიმალური ასაკი 25 წელი.
 • მედიის ან მედიასამართლის სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
 • ორგანიზაციის მართვის გამოცდილება;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ მედიაორგანიზაციებთან, ფონდებთან, მედიასთან მუშაობის გამოცდილება

ძირითადი მოვალეობები:

 • ქარტიის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა და ხელმძღვანელობა
 • მესამე პირებთან ქარტიის წარმომადგენლობა
 • საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული მიზნებისა და მიმართულებების განხორციელება
 • ქარტიის საერთო კრების, საბჭოსა და სარევიზიო კომისიის წინაშე ანგარიშვალდებულება
 • ქარტიის საქმიანობის შესახებ ყოველკვარტალური ანგარიშგების მომზადება და საბჭოსთვის წარდგენა
 • ქარტიის მიმდინარე პროექტების მართვა
 • ქარტიის პროექტების მომზადება და შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის მათი წარდგენა
 • ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებათა შესრულების ორგანიზება
 • ქარტიის ფინანსური სახსრებისა და სხვა მატერიალური ქონების მართვა

კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:

 • CV
 • სამოტივაციო წერილი თუ რატომ სურს აღნიშნული პოზიციის დაკავება და როგორია ორგანიზაციის განვითარების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხედვა
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • აუცილებელია ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა.

შერჩევის პროცედურა:
განაცხადების მიღების დასრულებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში საბჭო გასაუბრების ეტაპისთვის არჩევს კანდიდატებს და ატარებს გასაუბრებას ინდივიდუალურად


ანაზღაურება:

მინიმალური ხელფასი 1200 დოლარის ეკვივალენტი ლარში გადასახადების ჩათვლით

განაცხადის წარდგენა:
 • დოკუმენტები უნდა გამოაზავნოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ethicscharter@gmail.com . სათაურის ველში მიუთითეთ: “დირექტორის კონკურსი”
 • განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 27 ოქტომბრის 18:00 საათი

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ჩამოტვირთეთ PDF ვერსია

ჟურნალისტურ საქმიანობას თან სდევს შეცდომები, არაზუსტი დეტალების გავრცელება, რაც ზოგ შემთხვევაში სისწრაფის, უყურადღებობის, პროფესიონალიზმის ნაკლებობის, მწირი გამოცდილების ანდა სხვა მიზეზით არის გამოწვეული. პასუხისმგებლიანი მედია, რომლისთვისაც აუდიტორიის სანდოობა და რეპუტაცია მნიშვნელოვანია, ცდილობს მყისიერად შეასწოროს დაშვებული შეცდომა, ამცნოს აუდიტორიას და იზრუნოს ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებაზე.

ქარტიაში განცხადების შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკური და პროფესიული სტანდარტები. ქარტიის საბჭო იხილავს განცხადებებს როგორც ქარტიის წევრი, ისე არაწევრი ჟურნალისტების მიმართ.