მარიკა დუდუნია - სარევიზიო კომისიის წევრი
30.01.2020
„სტუდია მონიტორის" ჟურნალისტი.